Σύστημα τηλεκατάρτισης

Το Κ.Δ.Β.Μ ιδρύθηκε το 2009 και αρχικά η έδρα του βρισκόταν στο 2ο χλμ της περ. οδού Καρδίτσας –Τρικάλων ενώ από τον Απρίλιο του 2023 μεταφερθήκαμε στις νέες ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 3 . Το Κ.Δ.Β.Μ  ΔΙΑΣ αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και δραστήριες επιχειρήσεις στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, στην πόλη της Καρδίτσας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Το Κ.Ε.Κ ΔΙΑΣ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 1721-09.

 • Κεντρική δομή: ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Μ. Αλεξάνδρου 3 , τηλ. 2441080083
 • Παράρτημα Τρικάλων:  Αθ.Διάκου 25 τηλ. 2431025526
 • Παράρτημα Καλαμπάκας : Κονδύλη 24 - Χατζηπέτρου , τηλ 2432024800

Greece2.0

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης


  Available courses

  Στη σημερινή εποχή, μία από τις λέξεις που κυριαρχεί στην καθημερινότητα είναι η πληροφορία. Ο σύγχρονος άνθρωπος γίνεται καθημερινά δέκτης αμέτρητων πληροφοριών για πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Μία από τις βασικές επιδιώξεις του ανθρώπου, τις τελευταίες δεκαετίες είναι τις ολοένα αυξανόμενες πληροφορίες που δέχεται να μπορέσει να τις καταγράψει και να τις ταξινομήσει. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πρακτικό σύμβουλο για τον Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με το σχεδιασμό, την κωδικοποίηση και υλοποίηση κάθε είδους βάσης δεδομένων, που κάνει χρήση κάποιας εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  Η εξάπλωση των δικτύων όπως το Διαδίκτυο και η σημασία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από πληροφοριακά συστήματα έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή στις επιχειρήσεις και στα άτομα την ανάγκη διασφάλισης των δεδομένων και κατ επέκταση έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον για τα θέματα ασφάλειας των πληροφοριών. Η αξιοπιστία, η ακεραιότητα η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθώς και η αποτροπή της αθέμιτης χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων αποτελούν πλέον κρίσιμα ζητήματα.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνικό ικανό να συμμετέχει σε ομάδες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εξατομίκευσης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, αναβάθμισης, συντήρησης, υποστήριξης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών των εφαρμογών πληροφορικής.

  Η διαχείριση ενός έργου είναι μία αρκετά επίπονη εργασία. Υπάρχει ανάγκη σημαντικού εύρους υπολογισμών ακόμα και για έργα πολύ μικρού αριθμού δραστηριοτήτων. Ο αριθμός των δραστηριοτήτων των έργων αρκετά συχνά είναι αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες ή και περισσότερες. Σε αυτήν την περίπτωση η πολυπλοκότητα της διαχείρισης έργων είναι πολύ μεγάλη και αντίστοιχα αυξάνεται η πιθανότητα λάθους όταν οι υπολογισμοί γίνονται χωρίς τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το «Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου», ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον ορισμό του έργου και τα βασικά του χαρακτηριστικά, με τις έννοιες «Πολυπλοκότητα» και «Αβεβαιότητα» των έργων καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαιρεθεί το έργο σε μικρότερα στοιχεία, όπως τα Υποέργα, τα Πακέτα Εργασίας και οι Δραστηριότητες. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με εργαλεία λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση έργων.

  Οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε ειδήσεις έχουν επηρεάσει όλες τις πτυχές των μέσων ενημέρωσης. O καθένας πλέον έχει την δυνατότητα να παράγει περιεχόμενο και να το δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Η εμφάνιση των Social Media παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε έναν να επικοινωνήσει μαζικά και να κάνει γνωστά στο ευρύ κοινό και ανταγωνιστικά τόσο τα προϊόντα του όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το  "Social media Marketing", στο οποίο ο εκάστοτε εργαζόμενος έρχεται σε επαφή με την εκμάθηση όλων των Social Media Networks, προκειμένου να προβάλει και να προωθήσει σωστά μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα προϊόν.

  Η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης που χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όλες τις επιλογές της ζωής τους. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και των logistics και να αναλύει τη σημασία τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον Τεχνίτη Εργαλειομηχανών. Συμβάλλει στην απόκτηση των γενικών και ειδικών γνώσεων για την επιλογή των υλικών και την εφαρμογή των μεθόδων και αποτελεί οδηγό για αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών. Στις Γενικές Γνώσεις περιλαμβάνονται η κατανόηση του μηχανολογικού σχεδίου του προς κατεργασία τεμαχίου, η βασική λειτουργία των εργαλειομηχανών, τα Μέτρα Υγείας & Ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με την εργασία και τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Στις Ειδικές Γνώσεις περιλαμβάνονται η επιλογή των φάσεων κατεργασίας, των κατάλληλων εργαλειομηχανών και άλλων συσκευών, οι γενικές αρχές χειρισμού των εργαλειομηχανών.

  Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την προσέγγιση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι έρευνες που συστηματοποιούνται και πληθαίνουν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισαγωγή ενός πλαισίου STEM στο σχολείο, καθώς διαφαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης ήδη από την προσχολική ηλικία. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον «Ειδικό στη χρήση τεχνικών και εργαλείων “STEM”», ο οποίος έρχεται σε επαφή με πρακτικές εκμάθησης Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής. Τέλος, το πρόγραμμα εστιάζει στον τρόπο που θα εμπνεύσει τους νέους να συμμετέχουν σε προγράμματα STEM καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση ενός τέτοιου προγράμματος.

  Η μάθηση μέσα από το CLIL είναι μια διαδικασία ταυτόχρονης οικοδόμησης της γνώσης και της γλώσσας. Οι μαθητές ξεκινούν τη διαδικασία της μάθησης με κάποια βασική γνώση του περιεχομένου και της γλώσσας που πρόκειται να μάθουν. Σε κάθε μάθημα CLIL διδάσκεται νέο περιεχόμενο και νέα γλώσσα, που χτίζονται πάνω στα θεμέλια που έχουν ήδη οι μαθητές. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον «Ειδικό στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας», ο οποίος έρχεται σε επαφή με την διδασκαλία με την τεχνική CLIL. Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνει πώς ο μαθητής μέσα από την επικοινωνία με τους συμμαθητές του, με το δάσκαλό του και με πηγές από διάφορα πολυμέσα, αποκτά νέες γνώσεις με το δικό του ρυθμό και κινείται από την απλή συνειδητοποίηση, σε πραγματική κατανόηση και γνώση.

  Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω της δημιουργίας συγκεντρωτικών πινάκων και συγκεντρωτικών γραφημάτων, καθώς και η κατανόηση της χρήσης των συγκεντρωτικών πινάκων για την σύνταξη οικονομικών αναφορών. Παράλληλα, στη διδακτική ενότητα γίνεται δυνατή η κατανόηση της λειτουργίας των μακροεντολών καθώς και η εκμάθηση της βασικής χρήσης της. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος κατανοεί τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού visual basic application, και την εκμάθηση των βασικών λειτουργιών της όπως η δημιουργία νέων συναρτήσεων με την χρήση της.

  Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

  Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης. Τομείς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουν αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων, την προώθηση των λεγομένων «πράσινων» ή «καθαρών» τεχνολογιών, την παραγωγή εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου εκροών και εκπομπών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.ά. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Παρουσιάζονται οι έννοιες και η ορολογία για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, οι Βασικές αρχές της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος καθώς και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος.

  Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων» είναι ο/η εκπαιδευόμενος/η να εμπλουτίσει τις γνώσεις του/της σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση υγρών και στέρεων αποβλήτων. Επίσης, θα γνωρίσει τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και τα οφέλη τους. 

  Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι η παρουσίαση μίας από τις σημαντικότερες έννοιες που συναντούμε συνεχώς στην καθημερινότητά μας, σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της κατανάλωσης και γενικότερα της διαβίωσης: των απορριμμάτων ή αποβλήτων. Αναλύεται η έννοια του αποβλήτου, οι διάφορες κατευθύνσεις και προδιαγραφές που κατατάσσουν μία ουσία ή ένα υλικό στην κατηγορία του αποβλήτου και γίνεται ανάλυση της διαδικασίας με την οποία μία ουσία ή ένα υλικό φτάνει να χαρακτηριστεί ως απόβλητο. Τέλος, γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η κυκλική οικονομία στη σύγχρονη εποχή.

  Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν εκ των τριών πυλώνων της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης. Τομείς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουν αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων, την προώθηση των λεγομένων «πράσινων» ή «καθαρών» τεχνολογιών, την παραγωγή εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου εκροών και εκπομπών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.ά. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται θέματα που αφορούν τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Παρουσιάζονται οι έννοιες και η ορολογία για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, οι Βασικές αρχές της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος καθώς και τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος.

  Στην πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλάζει το παραδοσιακό εμπόριο, ωθώντας τις επιχειρήσεις προς την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστή και ως e-commerce. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να καταρτιστου΄ν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα του, με όσο το δυνατόν εύκολο τρόπο και να την παρουσιάζουν σωστά στο διαδίκτυο.

  Οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε ειδήσεις έχουν επηρεάσει όλες τις πτυχές των μέσων ενημέρωσης. O καθένας πλέον έχει την δυνατότητα να παράγει περιεχόμενο και να το δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Η εμφάνιση των Social Media παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε έναν να επικοινωνήσει μαζικά και να κάνει γνωστά στο ευρύ κοινό και ανταγωνιστικά τόσο τα προϊόντα του όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για το  "Social media Marketing", στο οποίο ο εκάστοτε εργαζόμενος έρχεται σε επαφή με την εκμάθηση όλων των Social Media Networks, προκειμένου να προβάλει και να προωθήσει σωστά μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα προϊόν.

  Η ιστορία των Windows ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου του 1983, όπου η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα τα Microsoft Windows, ένα λειτουργικό σύστημα νέας γενιάς που θα είχε τη δυνατότητα παροχής μιας γραφικής διεπαφής χρήστη και ένα περιβάλλον πολλαπλών εργασιών για τους υπολογιστές της ΙΒΜ. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον εκπαιδευόμενο που ειδικεύεται στις «Βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε.». Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τα Windows 10, την τελευταία έκδοση της διάσημης σειράς λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Επιπλέον, έρχεται σε επαφή με το Microsoft Word 2016, για την επεξεργασία κειμένου, με το Microsoft Excel 2016, για τα υπολογιστικά φύλλα, με το Microsoft Edge, για την περιήγησή του στο διαδίκτυο, με το Microsoft Outlook 2016, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την Microsoft Access 2016, για τις βάσεις δεδομένων καθώς και με το Microsoft PowerPoint 2016, για τις παρουσιάσεις.